Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to dokument, który jest wystawiany przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie. 

Jest to jedno z upragnionych dokumentów dla Inwestora, zwieńczenie minimum kilkunastu tygodni przygotowań i pracy. Składając Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę… trzeba odczekać i uzbroić się w cierpliwość. Zrozumiały jest ten stan, bo już chciałoby się zacząć prace budowlane, już wiele decyzji zostało podjętych tj. projekt domu, układ pomieszczeń, lokalizacje drzwi, okien, usytuowanie budynku na działce… a tu trzeba czekać… ale aby nadszedł ten dzień złożnia wnisoku a później uprawomocnienu się decyzji o pozwoleniu na budowę należy zmierzyć się z procedurami / dokumentami / decyzjami / pozwoleniami – poniżej krótki spis jednych z najważniejszych etapów.

Krok po kroku:

 • Uzyskanie WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy.
 • Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 przeznaczonej do celów projektowych.
 • Zakup projektu powtarzalnego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego. W przypadku zakupu projektu powtarzalnego należy zlecić wykonanie adaptacji tj. dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków przez uprawnionego projektanta. Zmiany w projekcie, które można wykonać bez naszej zgody – patrz projekt powtarzalny.
 • Uzyskanie WARUNKÓW TECHNICZNYCH dostawy mediów:
  • energii elektrycznej – Zakład Energetyczny
  • wody i odbioru ścieków – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • gazu – Zakład Gazowniczy
 • Wykonanie opinii geologicznej.
 • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (dla gruntów kl. I do III).
 • Uzyskanie uzgodnień – ZAKŁAD UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZUDP):
  • projektu przyłącza energii elektrycznej
  • projektu przyłącza wody i kanalizacji
  • projektu gazowego.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę wnioski wydaje Starostwo Powiatowe.

Po uzyskaniu POZWOLENIA NA BUDOWĘ, Inwestor powinien odczekać do uprawomocnienia się decyzji – dwa tygodnie.

Dodaj komentarz